server side tracking
orders@merchandize.eu
3 min
0

Wat is Google Consent Mode V2

3 min
0

Google Consent Mode V2, werd geïntroduceerd eind november 2023, is een bijgewerkte versie van de oorspronkelijke Consent Mode ontwikkeld door Google. Google Consent Mode V2 stelt websites in staat om de cookie-toestemmingskeuzes van gebruikers effectiever aan Google-tags door te geven. Maar nu is het verplicht om Google Consent Mode V2 vóór maart 2024 te implementeren voor alle websites die Google-services gebruiken.


Hier zullen we bespreken wat er nieuw is in Google Consent Mode V2, hoe het verschilt van de vorige versie en of er invloed is op server-side tracking.


Nieuwe parameters

Google heeft twee parameters toegevoegd aan de bestaande parameters (analytics_storage en ad_storage) in Consent Mode V2:


  1. ad_user_data: regelt of gebruikersgegevens naar Google kunnen worden gestuurd voor reclamedoeleinden.
  2. ad_personalization: regelt of gepersonaliseerde advertenties (remarketing) kunnen worden ingeschakeld.

Deze nieuwe parameters zijn specifiek ontworpen om de privacy van gebruikers te verbeteren. De instellingen bepalen of persoonlijke gegevens naar Google worden gestuurd op basis van gebruikerstoestemming, wat van toepassing is op diensten zoals Google Ads, Google Shopping en Google Play, enz.


Google Consent Mode biedt twee niveaus van implementatie: Basis en Geavanceerd.

  1. Basis Consent Mode V2-implementatie:

Als een gebruiker toestemming geeft voor cookies, gedraagt de website zich normaal, worden alle tags geactiveerd en wordt alle data verzameld. Als een gebruiker echter geen toestemming geeft, wordt er geen data verzameld en worden er geen cookieless pings verstuurd. Het is wat eenvoudiger, maar het beperkt de gegevensverzameling aanzienlijk wanneer gebruikers geen toestemming geven.

Om de Basis Consent Mode te implementeren, moeten eigenaren van websites het volgende doen:

Een Consent Management Platform (CMP) opzetten om gebruikerstoestemmingen te beheren.

Hun website configureren zodat, wanneer een gebruiker cookies afwijst, Google Analytics 4 (GA4) tags of vergelijkbare tags niet worden geactiveerd.

Een toestemmingsvlag integreren om de toestemmingsbeslissing van de gebruiker aan Google door te geven.


2. Geavanceerde Consent Mode V2-implementatie

Het biedt een meer genuanceerde aanpak. Zelfs wanneer gebruikers geen toestemming geven voor cookies, staat het het verzenden van anonieme, cookieless pings naar Google toe voor modelleringsdoeleinden. Hierdoor kunnen websites toch nog een bepaald niveau van gegevens herstellen voor Google Ads en GA4, zelfs zonder gebruikerstoestemming.

Bij de implementatie van Geavanceerde Consent Mode betekent dit:

  • Het gebruik van een CMP voor het beheer van gebruikerstoestemming.
  • Het configureren van de website zodat GA4-cookies niet worden ingesteld wanneer toestemming wordt geweigerd, maar er wel een toestemmingsvlag naar Google wordt gestuurd.
  • Het verzenden van cookieless pings naar Google voor gegevensmodellering.

Meer een vereiste dan een optie:

De Digital Markets Act (DMA) en Google Consent Mode V2 zijn nauw met elkaar verbonden, vooral in de context van digitale reclame en regelgeving voor gegevensprivacy. Deze wetgeving vereist dat "gatekeepers" zoals Google expliciete toestemming verkrijgen voor de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als reactie hierop en op andere privacyregelgeving heeft Google zijn Consent Mode bijgewerkt naar versie 2, wat verplicht is voor adverteerders die Google Ads willen gebruiken voor remarketing en automatisch bieden.

Het is essentieel voor adverteerders en uitgevers, met name in de Europese Economische Ruimte (EER), om naleving te waarborgen en de kwaliteit van hun publieks- en meetgegevens in Google Ads te handhaven. Zonder de implementatie van Consent Mode V2 zal na maart 2024 geen data over nieuwe EER-gebruikers worden vastgelegd door advertentieplatforms zoals Google Ads en GA4, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor reclamestrategieën en effectiviteit.

Cookiebanner is een must

Om Google Consent Mode V2 te gebruiken, is het noodzakelijk om een cookiebanner te hebben. Dit betekent dat je een Consent Management Platform (CMP) moet hebben, dat voldoet aan de normen van Google en ook aan de GDPR en de e-privacyrichtlijn. De functionaliteit van Consent Mode V2 is afhankelijk van de taal van de banner die in overeenstemming is met de normen van Google voor naleving.

Hoe het werkt: wanneer een gebruiker toestemming geeft, communiceert de cookiebanner dit naar Google via de Google Consent Mode, waardoor normale gegevensverzameling mogelijk is. En vice versa: als toestemming wordt geweigerd, vermindert Google de gegevensverzameling van die gebruikers. In dit scenario past Google conversiemodellering toe, waarbij machine learning wordt gebruikt om verbanden af te leiden tussen gebruikersinteracties en conversies.

Er zijn vele manieren om een Consent Mode V2 banner te installeren, maar er is maar één optie de beste. Tracksavers.nl kan u helpen bij het instellen op de perfecte manier. Voor meer informatie daarover, klik hier.

Google Consent Mode is vereist, ongeacht of je browser- of server-side tracking gebruikt. Het is een wijdverbreid misverstand dat server-side tracking de noodzaak voor gebruikerstoestemming voor tracking uitsluit, maar dit is onjuist. Gebruikerstoestemming is nog steeds noodzakelijk, zelfs wanneer tracking aan de serverkant plaatsvindt.

Dit is met name relevant onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de EU-richtlijn voor gebruikerstoestemming, die expliciete, geïnformeerde toestemming vereisen voor gegevensverwerking en -verwerking.

Conclusie

Consent Mode V2 biedt adverteerders en website-eigenaren de flexibiliteit om hun gegevensverzamelingsstrategieën aan te passen op basis van gebruikerstoestemming, waarbij de dubbele behoeften van naleving van privacy en inzichten op basis van gegevens in evenwicht worden gebracht.

Server-side tracking, wanneer gecombineerd met Consent Mode V2, biedt meer controle over de gegevensstroom en vermindert de afhankelijkheid van client-side mechanismen. Deze integratie zorgt ervoor dat gegevensverzameling niet alleen voldoet aan gebruikerstoestemmingen, maar ook veerkrachtiger en nauwkeuriger is.
Reacties